Om

Värmlands Spelmansförbund

En folkmusikalisk rörelse sedan 1929

Värmlands Spelmansförbund bildades 1929 och är ett förbund för spelmän och folkmusikintresserade med anknytning till Värmland. Vi verkar för att bevara, och samtidigt utveckla, den värmländska folkmusiken och dansen.

Vår verksamhet består bland annat av medverkan i många av de spelmansstämmor som anordnas runt om i Värmland. Vi står även bakom ungdomsläger och kurser där både unga och äldre får möjlighet att förkovra sig inom folkmusik och folklig dans.

Värmlands Spelmansförbunds stadgar finns att läsa här: Stadgar VSF, 2015-11-28.

Värmlands Spelmansförbunds kansli

Gjuteriet
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad
Epost: spelman.vsf@gmail.com

Styrelsen

Johanna Andrén, Ordförande
Maria Andersson, Vice ordförande
Mats Genell, Sekreterare
Gunnar Grahn, Kassör
Mattias Landin, Ledamot
Björn Midböe, Ledamot
Felicia Eklöf, Ledamot
Mattias Bergström, Suppleant
Alf Börjars, Suppleant
Klas-Anders Haglund, Suppleant
Bo Lundberg, Revisor
Claes Hallgren, Revisor
Lasse Jakobsson, Revisorsuppleant

Är du intresserad av att komma upp till vårt kansli för att titta på vårt utbud av tidningar, cd, böcker och noter är du välkommen att kontakta oss.