Styrelse

Styrelsen 2023

Mats Genell, Ordförande
Göran Håkansson, Vice ordförande
Joel Andersson, Kassör
Lovisa Lundmark, Ledamot
Anna Meijerhöffer, Ledamot

Johanna Andrén, Suppleant
Daniel Jacobsson, Suppleant                                                                Björn Midböe, Suppleant