Erik Gustavssons Minnesfond

Om minnesfonden

Till minne av riksspelmannen Erik Gustavsson instiftades en minnesfond i slutet av 1980-talet. För att kunna söka stipendiet är grundkravet att man ska vara med i Värmlands Spelmansförbund. 

”Stipendier ur fonden skall skriftligen sökas hos, eller föreslås till styrelsen för Värmlands Spelmansförbund. Stipendier bör i första hand tilldelas unga utövare av folkmusik tillhörande Värmlands Spelmansförbund, som ekonomiskt stöd för grund- och vidareutbildning i den värmländska folkmusiken. Stipendier kan även utdelas som stöd till verksamhet som främjar utvecklingen av de värmländska folkmusiktraditionerna.” (ur stadgarna)

Stadgar för Erik Gustavssons minnesfond hittar du här

Du som vill söka stipendiet ur minnesfonden, skriv en ansökan och skicka till Värmlands Spelmansförbund. Sista ansökningsdag är 31 augusti varje år och stipendiesumman är maximalt 4500 kr.

Spelmannen Erik Gustavsson

Erik Gustavsson (1907 – 1982) var en mycket betydande spelman i Värmland under 1900-talet, och därigenom stilbildare för samtida spelmän. Från 1931 och 35 år framåt spelade han mycket ihop med en annan stor värmländsk spelman, Carl Iderström från Frykeryd. Själv var Erik Gustavsson från Karlstad. Mellan åren 1964 och fram till sin död var det Rune Åsell som var hans spelkamrat.

När Erik spelade med andra spelmän, spelade han alltid andrastämman. Dessa improviserade han fram, och de blev olika beroende på tillfälle. Han gjorde ett stort antal nedteckningar tillsammans med andrastämmor åt spelmansförbundet, bl.a. av Carl Iderströms repertoar. Det finns flera låthäften och en samling ”lösbladsnoter” i förbundets musikarkiv som Erik Gustavsson är upphovsman till. Han har gjort en stor insats i föreningens historia.