Kategorier
Styrelsen

Spelmansförbundets årsmöte 2015

Den 7 mars, klockan 17.00 på Gillestugan i Karlstad kommer Värmlands Spelmansförbund att ha sitt årsmöte. Senare under kvällen anordnar Karlstad Spelfolk danskväll tillsammans med FolkBeat.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 21:e februari på spelman.vsf@gmail.com eller skickade till Värmlands Spelmansförbund, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad.

Mer information samt dagordning kommer inom kort!