Bli medlem

Värmlands Spelmansförbund har idag cirka 200 medlemmar. Vi vill gärna bli ännu fler. Att vara bosatt i Värmland är inget krav, vi finns till för den värmländska folkmusiken och dansen, oavsett var denna avnjuts.

2019 års medlemsavgift är

  • 295:- för vuxna
  • 160:- för ungdomar till och med det år man fyller 20
  • 450:- för hushåll med tre eller flera medlemmar

 Som medlem får du:

  • Möjlighet att teckna en fördelaktig musikinstrumentsförsäkring hos Folksam.
  • Medlemskap i Sveriges Spelmäns Riksförbund inklusive tidningen Spelmannen.
  • Tillgång till Värmlands Spelmansförbunds digitala notarkiv.
  • Årligen fyra nummer av vårt medlemsbrev
  • Rabatt på våra kurser

 Inbetalningar:

Medlemsavgiften och försäkringspremien måste betalas separat, så vi kan se vad som betalats och av vem. Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 13 31 59 – 4.

Betalningsmottagare: Värmlands Spelmansförbund

Ange vad betalningen gäller, för- och efternamn, adress, telefon och e-postadress.

Obs! Betalar ni via internet, ange kod MEDL19, för- och efternamn samt telefon.

Nyblivna medlemmar kompletterar internetinbetalningen med e-brev innehållande alla uppgifter som inte ryms på internetinbetalningens meddelanderader.