Instrumentförsäkring

Värmlands Spelmansförbund erbjuder sina medlemmar en förmånlig instrumentförsäkring.

Instrumentförsäkringen följer Sveriges Spelmäns Riksförbunds avtal med Folksam. Välj försäkringsbelopp för ditt instrument enligt Premietabell. Som underlag till försäkringsbeloppet fyller du i en ansökningsblankett. På blanketten noteras instrument (inte pianon, flyglar och orglar) inklusive fodral och tillbehör. Med tillbehör avses även mikrofoner och förstärkare som tillhör instrumentet. Skriv upp allt du vill ha försäkrat. Samtidigt som du skickar in Ansökningsblanketten till Värmlands Spelmansförbund betalar du in aktuell premie med hjälp av inbetalningsblanketten. Glöm inte bifoga kopia på värderingsintyg för ditt instrument om du har ett värdefullare; se nedan för mer information om det.

Försäkringen gäller till sista januari nästkommande år (oberoende av när den tecknas). Är det bara lite kvar av året, när du vill försäkra instrumentet, tag kontakt med Värmlands Spelmansförbund. Givetvis är det viktigt att du har iakttagit normal aktsamhet, och inte medvetet förstört instrumentet. Skulle instrumentet vara underförsäkrat, räknas det som delförsäkrat. Lämna inte in något instrument på reparation utan samråd med försäkringsbolaget. Som instrumentägare ska du ha väl dokumenterad koll på värdet av instrumentet. Värderingsintyg bör finnas för instrument värda över 30 000kr och ska finnas för värde över 100 000kr. Kopia på intyget bifogas vid tecknande av försäkring.
Ta gärna bilder av instrumentet och notera kännetecken. Behåll originaldokumentation av värderingen själv.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Folksam och kan antingen göras per telefon 08-772 80 20 eller skickas via e-post till foretagsskada@folksam.se eller skickas till Folksam Företagsskador, 106 60 Stockholm. Använd Folksams blankett för skadeanmälan.

Eventuell reparation samt val av reparatör ska i förväg godkännas av Folksam.
Vid rån, stöld eller inbrott ska anmälan göras till polisen.