Recensioner

Här lägger vi upp recensioner av skivor och konserter med värmländsk folkmusik, av värmländska spelmän och folkmusiker. Har du en recension, skicka den till spelman.vsf@gmail.com. Det måste inte vara en helt ny skiva, men ta med en bild på skivan och skriv upp vilket skivbolag som gett ut den och årtal.


Rent spel och klara fönster (Hurv, 2022)

Lejsme Pers låtar 1, av Anders Rosén och Jonas Åkerlund

Lejsme Per. Bara namnet väcker en magi inom en. En dröm om vandringar norrut, drivet spel vid logdans i myggiga kvällar. Det finns en mystik kring honom som spelman och jag tycker att skivan fångar mycket av detta. Det är tydligt att Jonas och Anders har tagit fram en ålderdomlig klang i sitt spel och flera av låtarna upplever jag som nästan otidsenligt framförda. Och det är ju positivt, med tanke på den historiska återblicken. Ett försök att komma närmare Lejsme Per och det känns som ett mycket lyckat försök. Särskilt låtarna 7. Schottis efter Arne Nordengren och 9. Polska efter Herman Strömberg, på den här skivan, ger mig en extra knuff i själen. Det är finurligt, vackert och sirligt spel, med bordunstämma och med melodiös andrastämma genom hela skivan.

Konvolutet innehåller en fin och mångordig beskrivning Lejsme Per Larssons levnad och där kopplingar till Lomjansguten och Ole Bull, men också Spak-Erik och andra mer samtida storheter finns beskrivna. Här finns också rika texter om låtarnas härkomst och om spelet. På skivomslaget finns dessutom stämningsanvisningar för låtarna.

Det här är den första skivan och den andra är redan ute den heter ”Sköt du dina böner, så sköter jag mina”.

https://hurv.com/rent-spel-och-klara-fonster-krcd-51

Recenserad av Mats Genell