Styrelse

Styrelsen

Johanna Andrén, Ordförande
Maria Andersson, Vice ordförande
Björn Midböe, Sekreterare
Mats Genell, Kassör
Mattias Landin, Ledamot
Joel Andersson, Ledamot

Mattias Bergström, Suppleant
Alf Börjars, Suppleant
Klas-Anders Haglund, Suppleant

Bo Lundberg, Revisor
Thomas Schultze, Revisor
Lasse Jakobsson, Revisorsuppleant