Styrelse

Styrelsen

Johanna Andrén, Ordförande
Maria Andersson, Vice ordförande
Björn Midböe, Sekreterare
Mats Genell, Kassör
Mattias Bergström, Ledamot
Joel Andersson, Ledamot
Hanna Kull, Ledamot

Mattias Landin, Suppleant
Alf Börjars, Suppleant
Klas-Anders Haglund, Suppleant

Bo Lundberg, Revisor
Thomas Schultze, Revisor
Lasse Jakobsson, Revisorsuppleant