Erik Gustavssons Minnesfond

Stadgar

Stadgar för Erik Gustavssons minnesfond

Om minnesfonden

Till minne av spelmansförbundets legendariska spelman Erik Gustavsson instiftades en minnesfond i slutet av 1980-talet. För att kunna söka stipendiet är grundkravet att man ska vara med i Värmlands Spelmansförbund. Det står även i stadgarna att det är i första hand yngre folkmusiker som premieras.

Du som vill söka stipendiet ur minnesfonden, skriv ihop en ansökan och skicka till Värmlands Spelmansförbund. Sista ansökningsdag är 31 augusti varje år och stipendiesumman är maximalt 4500 kr.

Erik Gustavsson (1907 – 1982) var en av de mest betydande spelmännen i Värmland under 1900-talet, och därigenom stilbildare för samtida spelmän. Från 1931 och 35 år framåt spelade han mycket ihop med en annan stor värmländsk spelman, Carl Iderström från Frykeryd. Själv var Erik Gustavsson från Karlstad. Mellan åren 1964 och fram till sin död var det Rune Åsell som var hans spelkamrat. Erik var noga med att “dialekten” i musiken skulle komma fram. Han kritiserade de yngre spelmännen i Värmland för att inte beakta de gamla spelmännens spelsätt, utan falla för modevågor i folkmusiken såsom alltför kraftigt bordunspel och alltför flitigt omstämda fioler. Det ger, menade han, en “egendomlig klang som jag inte känner igen”.

När Erik spelade med andra spelmän, spelade han alltid andrastämman. Dessa improviserade han fram, och de blev olika beroende på tillfälle. Han gjorde mängder av nedteckningar, bl.a. av Carl Iderströms repertoar, och skrev även ner andrastämmor till nedteckningarna. Mängder av låtar i Värmlands Spelmansförbunds “lösbladsnoter” är nedtecknade och arrangerade av Erik Gustavsson.

Hos Värmlands Spelmansförbund säljs även låthäften med nedtecknade låtar samt Eriks egna kompositioner.