Vi samarbetar med

Värmlands Spelmansförbund har samarbete med ett flertal aktörer.

Region Värmland Stöd Från Region Värmland erhåller Värmlands Spelmansförbund ett årligt verksamhetsbidrag, bidrag till FolkBeat samt att de har medfinansierat sommarkursen i folkmusik i många år.
https://www.sv.se/ Vi har också samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samarrangerar många av våra evenemang med.
RUM logotype Sommarkursen för ungdomar uppbär ett stöd från Riksförbundet Unga Musikanter, likaså FolkBeat.
Bildresultat för ransäterstämman